aluwialny


aluwialny
aluwialny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, geol. {{/stl_8}}{{stl_7}}'nawarstwiony, nagromadzony przez wody rzek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aluwialne złoża diamentów. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • aluwialny — geol. «pochodzący z aluwiów, wytworzony przez aluwia» Osady, złoża aluwialne. ∆ Gleby aluwialne «gleby powstałe z osadów rzecznych, jeziornych lub morskich» …   Słownik języka polskiego

  • napływowy — napływowywi 1. «przybyły z innej miejscowości, okolicy, z innego kraju; będący obcego pochodzenia; niemiejscowy, nietutejszy» Ludność napływowa. 2. geol. «naniesiony przez wodę; osadowy, aluwialny» Grunt napływowy. ∆ Stożek napływowy «płaski,… …   Słownik języka polskiego

  • napływowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, napływowywi {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pochodzący z innego miasta, kraju itp.; będący obcego pochodzenia, nietutejszy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Napływowa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień